BasisOnline
De Jenaplaneet, school waar je leert samenleven.


 
   
 "Op de Jenaplaneet mag elk
 kind worden wie hij ten diepste al is.
 De Jenaplaneet is een Jenaplanschool.
 School waar je leert samen leven.
 De Jenaplaneet is een leef- werkgemeenschap
 voor kinderen, hun ouders en het team."

 

Wat kom je tegen op de Jenaplaneet?
Weekopening op maandagochtend, met de hele school.
Zelf je werk plannen.
Werken vanuit doelen.
Werken met de nieuwste methodes en middelen.
Wereldoriëntatie; altijd een interessant project.
Een continurooster. Kinderen eten en spelen met elkaar.
Stamgroepen; kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep.
Je bent jongste, middelste of oudste in de groep.
Betrokken en actieve ouders.
Onderwijs op maat; waar ben je goed in, wat vind je lastig, dat is het uitgangspunt.
De Vreedzame Jenaplanschool: zo gaan we met elkaar en ons gebouw om.
We stimuleren kunst, toneel en muziek. Laat jezelf zien!


Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op de rest van de website of kom op bezoek op de Jenaplaneet.
Onder het tabblad Nieuws van de school, vindt u actueel  nieuws.


Onderstaand plaatje is een link naar een filpmje over Jenaplanonderwijs:

Jenaplan

Het artikel hieronder beschrijft kort en krachtig de essentie van jenaplan. hoe er in een jenaplanschool wordt gewerkt en geleerd en wat we van elkaar mogen verwachten.

Jenaplan in een Notendop