Wie zijn wij?

De Jenaplaneet is een school die zich onderscheidt van andere scholen door ons unieke concept. We hebben
onszelf een belangrijke opdracht gesteld, vanuit onze kernachtige visie:
Elk kind is uniek en doet er toe. Elk kind wil en mag worden die hij ten diepste al is.
Verantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen en samen, zijn daarin onze drijvende waarden.
Bovenstaande is steeds uitgangspunt voor ons dagelijks handelen in de school. Dat betekent onder andere:
• Dat we allereerst zorgen voor een veilige basis; iedereen mag zich welkom voelen;
• Dat kinderen het uitganspunt zijn in het leren; wat kun je al, wat wil je leren, hoe leer jij;
• We laten kinderen ervaren dat we vertrouwen hebben in hun ontwikkeling en in hun kunnen; wat je zelf
kan doe je zelf, wat je nog niet zelf kan, maar bijna wel, stimuleren we, en wat je niet alleen kunt doe
je samen;
• We gaan relaties aan met elkaar, om zo van en met elkaar te leren;
• We zijn nieuwsgierig naar ieders kwaliteiten en willen deze graag benutten en uitbouwen;
• We geven kinderen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren; door zelf je materialen
te verzamelen, door te vertellen wat je gaat leren, door zelf te leren plannen, door vragen te
stellen, door samen afspraken te maken over hoe we in de groep met elkaar om gaan, enzovoort;
• Dat kinderen in stamgroepen werken; verschillende leeftijden bij elkaar, zodat je nog meer kunt leren
van elkaar;
• We begeleiden kinderen samen met hun ouders; samen weten we meer.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.