stamgroepen

De Jenaplaneet heeft 5 stamgroepen. Hierin zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.
We hebben op dit moment de volgende stamgroepen:
1 onderbouwgroep 1/2. De kinderen die starten op de Jenaplaneet komen in deze groep. Er is veel aandacht voor het wennen aan school, elkaar leren kennen en je weg weten in de klas. Daarnaast is er veel aandacht voor het (voorbereidend) lezen en rekenen.
2 middenbouwgroepen 3/4. Hier is veel aandacht voor het aanleren en oefenen van de basisvaardigheden
die we nodig hebben in rekenen en taal.
1 tussenbouwgroep 5/6. Hier wordt voortgebouwd op de basisvaardigheden.
1 bovenbouwgroep 7/8. Hier wordt voortgebouwd op de basisvakken, waarbij de verschillen tussen kinderen groter worden.

In elke stamgroep zijn kinderen eerst jongste en vervolgens oudste. Dit proces doorlopen ze een aantal keer tijdens de basisschoolperiode. Zo leren ze als jongste hulp ontvangen, 'afkijken', nog niet alles hoeven, volgen. Als oudste leren ze hulp bieden, zorgen, voorbeeld zijn, leiderschap. Er is mogelijkheid om op verschillende niveaus en in verschillend tempo door de leerstof te gaan. Er is een opbouw in het leren zelf plannen en organiseren van de taken die kinderen krijgen. Kinderen leren zich uiten en presenteren in de groep. Er wordt op allerlei manieren samengewerkt.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.