Ouders

De Jenaplaneet is een leef-werkgemeenschap, waarin leerkrachten samenwerken met kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s). Ouders, school en kind vormen een driehoek, met de gezamenlijke doelstelling te
zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. Daarvoor hebben we elkaar nodig, vanuit ieders eigen
rol en functie.

Ouders zijn net zo een belangrijk onderdeel van de school als de kinderen en de leerkrachten zijn. We helpen elkaar om de kinderen verder te laten ontwikkelen: in het leren, denken, voelen en doen. Zodat de kinderen krachtig in de maatschappij komen te staan: elkaar met respect behandelen, weten hoe ze zich kunnen verwoorden en op de juiste manier op kunnen komen voor zichzelf en die dat nodig hebben, een doel kunnen vormen en uitvoeren, zichzelf mogen zijn en zich mogen laten zien en natuurlijk trots zijn op wie ze zijn. 

Door het schooljaar heen zijn er activiteiten op school, waar ouders bij betrokken zijn, zowel in de
organisatie als de uitvoering. Ouders kunnen meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Een aantal voorbeelden zijn:
• het voeren van (portfolio)gesprekken;
• bijwonen van inloopochtenden en -middagen;
• deelnemen aan themaouderavonden;
• bijwonen van stamgroepavonden 
• bijwonen van de wekelijkse weekopeningen en weeksluitingen;
• meegaan naar excursies;
• deelnemen van activiteiten op en buiten school;
• inzetten van de deskundigheid en kwaliteiten van ouders binnen projecten.

Met ieders inzet zorgen we er samen voor dat we een prettige leef- en werkgemeenschap hebben.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.