Algemene informatie

De Jenaplaneet is een leef- werkgemeenschap, waarin leerkrachten samenwerken met kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s). Ouders, school en kind vormen een driehoek, met de gezamenlijke doelstelling te
zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. Daarvoor hebben we elkaar nodig, vanuit ieders eigen
rol en functie.
Om zich te ontwikkelen, hebben kinderen een veilige basis nodig. Onze school
is een plek waar zij zich welkom voelen om vaardigheden te oefenen die zij de rest van hun leven met zich
meedragen. Wij noemen dat de 'essenties': ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren,
reflecteren en verantwoorden. In projecten, zoals in onze natuurtuin of in het kooklokaal, leren kinderen al
doende om zichzelf vragen te stellen en maken zij die essenties tastbaar en concreet.

De kernvakken, zoals taal en rekenen, zien wij als tools om je eigen mogelijkheden te verkennen. Hoe ga jij
om met jezelf, met de ander en met de wereld om je heen? Wij vinden het belangrijk dat kinderen daarin
de samenhang leren zien en voelen. Daarom werken wij ook met portfoliomappen in plaats van rapporten.
Aan de hand van doelenlijsten en gemaakt werk als "bewijsstukken" presenteren zij hun behaalde doelen en laten zij zien wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij nog willen leren. Uiteraard volgt de leerkracht die leerlijn nauwgezet, maar doordat de kinderen hun map zelf samenstellen, zijn ze ook trots op hun eigen groei. Zij leren beter te plannen en hun talenten te ontwikkelen, maar krijgen ook meer grip op wat minder gemakkelijk gaat.

Met onze indeling in tweejarige stamgroepen, geven wij ze diverse ingangen om te leren. Zo kunnen kinderen
op natuurlijke wijze oefenen met verschillende rollen en daarin doorgroeien. Waar je op sommige gebieden
misschien hulp moet leren vragen, ben je op andere gebieden de vraagbaak voor je klasgenoten. Op de
Jenaplaneet draait alles om de relatie die we met elkaar aangaan, zodat je zowel je eigen kwaliteiten als die
van een andere leert uitbouwen en benutten.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.