Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden

In de kolom hieronder zijn de schooltijden weergegeven. Alle leerkrachten willen graag op tijd beginnen. De buitendeuren gaan om 08.25 uur open. Er is dus voldoende tijd om uw kind voor de les af te zetten. Voor meer dan een korte vraag, maken we liever een afspraak ná schooltijd. We zijn er immers voor de kinderen.

Maandag                              08.35-15.00
Dinsdag                                08.35-15.00
Woensdag                           08.35-12.00
Donderdag                         08.35-15.00
Vrijdag groep 1 t/m 4     08.35-12.00
Vrijdag groep 5 t/m 8     08.35-15.00

Vakantierooster 2022-2023

Jaarmarkt 21-09-2022
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Overige vrije landelijke dagen
Goede vrijdag 7-04-2023
2e Paasdag 10-04-2023
Hemelvaartsdag en vrijdag 18 en 19-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023
Koningsdag valt in de meivakantie

Studiedagen en lesvrije dagen
4-11-2022
10-01-2023
13-02-2023
23-03-2023
12-06-2023
vrijdagmiddag 2-12-2022
vrijdagmiddag 23-12-2022
vrijdagmiddag 7-07-2023

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.