Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden

In de kolom hieronder zijn de schooltijden weergegeven. Alle leerkrachten willen graag op tijd beginnen. De buitendeuren gaan om 08.25 uur open. Er is dus voldoende tijd om uw kind voor de les af te zetten. Voor meer dan een korte vraag, maken we liever een afspraak ná schooltijd. We zijn er immers voor de kinderen.

Maandag                              08.35-15.00
Dinsdag                                08.35-15.00
Woensdag                           08.35-12.00
Donderdag                         08.35-15.00
Vrijdag groep 1 t/m 4     08.35-12.00
Vrijdag groep 5 t/m 8     08.35-15.00

Vakantierooster 2021-2022

Jaarmarkt 15-09-2021
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Zomervakantie 11-07-2021 t/m 19-08-2022

Overige vrije landelijke dagen
Goede vrijdag 15-04-2022
2e Paasdag 18-04-2022
Hemelvaartsdag en vrijdag 26 en 27-05-2022
2e Pinksterdag 06-06-2022
Koningsdag valt in de meivakantie

Studiedagen en lesvrije dagen
07-02-2022
24-03-2022
06-06-2022
vrijdagmiddag 24-12-2021
vrijdagmiddag 08-07-2022

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.