Welkom

Welkom op de website van de samenwerkingsschool van de Jenaplaneet en het Startblok. Gedurende schooljaar 2022-2023 is (na een zorgvuldige voorbereiding) het voornemen genomen tot een fusie tussen de Jenaplaneet en OBS het Startblok. Inmiddels hebben verschillende belangrijke partijen (MR, NKSR, RvT) ingestemd met het voornemen en is er een officieel verzoek ingediend bij DUO.

De ambitie is om de fusie per 1 augustus 2023 te realiseren. Het streven is echter om ook na
deze datum beide schoolgebouwen in stand te houden. Het voornemen is dat de scholen
pas fysiek bij elkaar komen, wanneer de nieuwbouw is gerealiseerd.

Gedurende schooljaar 2022-2023 is er de tijd genomen om de onderstaande aspecten voor onze samenwerkingsschool uit te werken:
• Visie, missie van de school en het pedagogisch concept op basis van het jenaplan
   gedachtegoed.
• Vormgeven identiteit van de samenwerkingsschool en inrichten identiteitscommissie.
• Huisvestingsconcept voor de nieuwe school.
• Inrichten van de samenwerkingsschool (groepsindeling, onderwijstijden)
• Opstellen schoolplan en schoolgids

Nadat het fusiebesluit is genomen, zullen de teams van beide scholen in afstemming met de ouders
de samenwerkingsschool verder vorm gaan geven. Gedurende schooljaar 2023-2024 zal het onderwijskundig concept verder worden uitgewerkt. Ook zal er dan meer aandacht worden besteed aan teamontwikkeling van de gehele samenwerkingsschool.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.