Onze kernwaarden

Op onze samenwerkingsschool staan de volgende drie kernwaarden centraal:

Groei
Elk kind is uniek. Ieder kind mogelijkheden bieden om te kunnen groeien in het tempo wat bij hem of haar past vinden wij belangrijk. Daarom zetten wij ons dagelijks in om een omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal verder kunnen ontwikkelen.

(Zelf)Vertrouwen
Als kinderen, ouders en teamleden zich prettig en gewaardeerd voelen, is dat een fijne basis voor leren en ontwikkelen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Iedereen hoort erbij, doet ertoe en telt mee. Daar horen regels en afspraken bij die we met elkaar naleven, uitdragen en hanteren.

Samen: verbinding en betrokkenheid
Een school ben je samen. Ieder heeft zijn of haar rol. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep, op school en op het schoolplein. Dat geldt voor iedereen; het schoolteam, de kinderen en de ouders. Uitgangspunt is om goed te informeren, te communiceren en te luisteren naar elkaar. We stimuleren dat kinderen geloven in zichzelf en dat zij de ander respecteren die andere talenten heeft. Je verantwoordelijk voelen, weerbaar zijn, samen spelen, elkaar helpen; basisvoorwaarden om als mens samen te werken en te genieten van en met elkaar.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.