Identiteit en pedagogische visie

Op onze samenwerkingsschool staat het kind centraal, ieder kind is uniek. Wat kinderen leren wordt voor een deel bepaald door de leerstof, maar ook door de mogelijkheden en interesses van het kind. We leren kinderen samen spelen, samen werken, samen spreken en samen vieren. Onze school is een leef- werkgemeenschap waar je samen leert leven, met veel aandacht voor burgerschap. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. Op onze school helpen wij (leerkrachten, kinderen en ouders) elkaar in de breedte te ontwikkelen. We stimuleren en geven ruimte aan ideeën en initiatieven van kinderen. We oefenen de vaardigheden die kinderen de rest van hun leven met zich meedragen. Wij noemen dat de 'essenties': ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, respecteren, zorgen voor en communiceren. In projecten, zoals in onze natuurtuin of in het kooklokaal, leren kinderen al doende om zichzelf vragen te stellen en maken zij die essenties tastbaar en concreet.

Op de samenwerkingsschool laten wij kinderen opgroeien in een samenleving in het klein, waarbij we de kinderen voorbereiden op het functioneren in de echte samenleving. We stimuleren kinderen om vanuit vertrouwen naar zichzelf en de wereld om hen heen te kijken. Van fouten maken kunnen kinderen leren, daar leren ze beter van dan wanneer iemand ze vertelt hoe het moet. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun zelfstandigheid behouden door uit te spreken wat we van hen verwachten. Op onze school waarderen we autonomie: mogen zijn wie je bent, zelfkennis opdoen, leren omgaan met feedback en motivatie om te leren. Ook het duren vragen om hulp is een belangrijke vaardigheid, die we oefenen met het traject 'vraag het de kinderen' waarbij de hand van 5 en het vragenblokje een belangrijke rol spelen.

Op de samenwerkingsschool is veel ruimte voor ontwikkeling, initiatieven en humor, het is een warme en gezellige school. Wij verzorgen kwalitatief goed en modern onderwijs. Daarbij bieden we een rijke en inspirerende leeromgeving, die kinderen uitdaagt en stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Kinderen leren op een betekenisvolle manier vaardigheden en kennis, waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en coöperatieve burgers. Wij zetten in op zelfverantwoordelijk leren waarbij kinderen in staat zijn mede vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling en volgen deze nauwgezet. De leerkracht kent de onderwijsbehoeften van elk kind en past het onderwijsaanbod daarop aan. In de groepen wordt plan- en doelmatig gewerkt, door pedagogiek, didactiek, inhoud en organisatie op elkaar af te stemmen. Er is een rooster waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen. Er is een duidelijke structuur te onderscheiden in elke groep, waarbij de instructies en het zelfstandig werken aandacht krijgen. Op de samenwerkingsschool vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats in tweejarige groepen naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.

Op de samenwerkingsschool streven we naar goede opbrengsten op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.