Schooltijden

In schooljaar 2022-2023 werkten zowel de Jenaplaneet als het Startblok nog met een eigen schooltijdenmodel. In de afgelopen maanden hebben op verschillende manieren onderzocht hoe we de organisatie van beide scholen kunnen afstemmen. Hierover zijn de ouders en de leerlingen geïnformeerd. De schooltijden zijn op een studiedag van de medewerkers van beide scholen besproken en er heeft een definitieve peiling onder de medewerkers plaatsgevonden. Het nieuwe voorstel om met een continurooster verder te gaan, is in de onderstaande tabel uitgewerkt.
 
  Schooltijdenmodel Jenaplaneet Schooltijdenmodel Startblok Nieuwe voorstel samenwerkingsschool 2023-2024
Maandag: 08.35-15.00 08.30-11.45 en 13.00-15.15 08.30-14.45
Dinsdag       08.35-15.00 08.30-11.45 en 13.00-15.15 08.30-14.45
Woensdag 08.35-12.00 08.30- 11.45 08.30-12.30
Donderdag 08.35-15.00 08.30-11.45 en 13.00-15.15 08.30-14.45
Vrijdag groep 1 t/m 4 08.35-12.00 08.30-11.45 en 13.00-15.15 08.30-12.30
Vrijdag groep 5 t/m 8     08.35-15.00 08.30-11.45 en 13.00-15.15 08.30-14.45

Inmiddels heeft er ook een peiling onder ouders plaatsgevonden, waarbij ongeveer de helft van de ouders van beide scholen heeft gereageerd. Ongeveer 70% van de ouders heeft een positief advies op het nieuwe schooltijdenmodel gegeven. Er zijn nog een aantal opmerkingen/ vragen van ouders, die met de MR van beide scholen verder zullen worden besproken.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.