Huisvesting

Onze samenwerkingsschool krijgt naar verwachting medio 2024/2025 nieuwbouw. De school wordt dan met 2 andere scholen (de Montessorischool en de Vrije School) ondergebracht in een clustergebouw. Het volume van de samenwerkingsschool (ca. 225 leerlingen) in combinatie met nieuwbouw zorgt ervoor dat er een toekomstbestendige school kan worden gerealiseerd. Het streven is om beide schoolgebouwen in stand te houden tot dat de nieuwbouw er staat.

In het afgelopen schooljaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met de gemeente, de Montessorischool, de Vrije School en Junis (kinderopvang). Tijdens deze bijeenkomsten is er onderzocht welke wensen elk van de verschillende gebruikers heeft in het nieuwe gebouw. Ook is er onderzocht welke voorzieningen gezamenlijk kunnen worden gebruikt.

Op 21 juni 2023 is er een definitief ruimtelijk concept van eisen opgesteld. Op basis van dit document kan de nieuwbouw verder worden voorbereid. De verwachting is dat het schoolgebouw gedurende schooljaar 2025-2025 kan worden gebouwd en in schooljaar 2025-2026 in gebruik kan worden genomen.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.