Nieuwe naam

Rond de meivakantie zijn ouders en leerlingen geïnformeerd over nieuwe naam voor onze samenwerkingsschool en gevraagd om mee te denken. Een werkgroep, bestaande uit de directeuren van beide basisscholen en een afvaardiging van het servicebureau, heeft alle suggesties beoordeeld en inmiddels een beslissing genomen. De nieuwe naam wordt samen met de nieuwe huisstijl aan het einde van het schooljaar bekend. In het nieuwe schooljaar gaan we onder de nieuwe naam van start en zal je de naam dus overal tegenkomen.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.